Livesändning – EU i Almedalen

Sedan 2013 har Mediemerah hjälpt EU komissionen och EU parlamentet med sin närvaro i Visby under Almedalsveckan. Ett stort projekt som påbörjas under våren och sedan löper fram till slutet av Almedalsveckan. Närvaron har bestått i en eventarena med möjlighet för möten, föredrag, debatter och panelsamtal. Ljud, ljus och bild samt en 5-kameralivesändning har genomförts under de 7 dagar som EU haft närvaro. Över 35 punkter har genomförts och livesänts.

In:
Client:
EU komissionen & EU parlamentet
Share:
Likes:
0 Likes

Projektet på Vimeo